×
Seben Haritası
Solaklar Kayaevleri
Seben Haritası
Muslar Kayaevleri
Seben Haritası
Sendik Kayaevleri
Seben Haritası
Çeltikdere Kayaevleri
Seben Haritası
Seylik Kayaevleri
Seben Haritası
Kabak Köyü Kaya Yerleşimi
Seben Haritası
Çeltikdere Bizans Kilisesi
Seben Haritası
Hoçaş Nekropol Alanı
Seben Haritası
Fosil Ormanı
Seben Haritası
Yuva Arkeolojik Yerleşimi
Seben Haritası
Kozyaka Anıt Evi
Seben Haritası
Seben Gölü
×
#
Solaklar Kaya Evleri

Kayaevlerinin şu an üç katı ziyarete açıktır. Kaya yerleşimi girişinin sonunda zemin kat olarak değerlendirilebilecek oyularak açılmış oldukça büyük bir mekân bulunmaktadır. Bu mekânın hayvanların barınması için kullanılmış olduğu düşünülmektedir.

Ulaşım, bu yerleşimi oluşturanların açtığı yoldan değil, demir bir merdivenden sağlanmaktadır. İlk katta üç oda bulunmaktadır. Bu kattaki ikinci odanın her iki duvarında birer haç ve haçın üstünde Latince bir yazıt yer almaktadır. Ayrıca odaların duvarlarında küçük nişler bulunmaktadır. Bu katta odalar bir koridor üzerinde olup koridorun sağ tarafı vadiye bakan ve üzerinde pencere açıklıklarının bulunduğu kaya duvardır. İkinci kata düşey bir bacadan çıkılmaktadır. Bu kat tek mekandan oluşmaktadır ve bacanın hemen sol tarafında yaklaşık bir buçuk metre derinlik ve çapta zemin oyularak açılmış bir kuyu bulunmaktadır. Üçüncü kata da düşey bir baca ile çıkılmaktadır.

#

#

Bu kat da tek mekandan oluşmaktadır ve mekanın vadiye bakan penceresinin tam karşısında 1.5x 15 metre ölçülerinde bir sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıca pencereden oyularak açılmış bir kanaldan su getirildiği düşünülmektedir.

Dördüncü kata da düşey bir bacayla çıkılmaktadır. Bu katta tavan yüksekliği yaklaşık 120 metre olup vadiye bakan pencereye bir koridor şeklinde ulaşılmaktadır ve başkaca bir mekân bulunmamaktadır. Bu katın, vadinin gözetlemesi için kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Solaklar kaya yerleşimi ziyarete açıktır ve çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Kaya yerleşimi Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2009 yılında 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.